Сотрудники

Печать
PDF

Лябах Андрій Петрович

доктор медичних наук, професор, керівник відділу патології стопи та складного протезування ДУ «ІТО НАМН України», лікар ортопед-травматолог вищої категорії.  Науково-педагогічний стаж з 1982 року.
Після закінчення Київського медичного інституту з 1982 по 1983 рр. працював лікарем ортопедом-травматологом відділення травматології для дорослих у Київському науково-дослідному інституті ортопедії.

 

З 1983 до 1988 рр. працював молодшим науковим співробітником клініки трансплантації кісткової тканини цього ж інституту. З 1988 по 1996 рр. в зв’язку з організацією Республіканського центру хірургії кисті та мікрохірургії обіймав посаду завідуючого відділенням, поєднуючи наукову діяльність з практичною роботою. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Аутотрансплантація суглобів на судинно-нервовій ніжці”. В 1995– 1996 рр. був відряджений до Інституту гігієни праці та профзахворювань у м. Шеньяні (Китайська Народна Республіка). З 1997 року займав посаду старшого наукового співробітника клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті.

В 1998 році затвердив тему докторської дисертації на тему “Діагностика та хірургічне лікування набутих деформацій стопи”, котру захистив у 2004 р. З 2001 року працював провідним науковим співробітником клініки патології стопи та складного протезування.

Лябах А. П. є куратором Черкаської області з травматології та ортопедії, членом Проблемної комісії ДУ „ІТО НАМНУ”. Член правління ВГО „Української асоціації ортопедів-травматологів” та голова осередку цієї організації у м. Києві та Київській області. Член координаційної ради з наукових досліджень ISAKOS.
Виконує консультативну та лікувальну роботу, оперативні втручання на кістках, суглобах та м'яких тканинах опорно-рухового апарата, володіє сучасними методами оперативного лікування ортопедо-травматологічних хворих. Проводить практичні заняття та читає лекції для інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів ДУ „ІТО НАМНУ”.
Під його керівництвом захищено 3 та виконується 4 кандидатських дисертації. Опублікував 3 монографії, понад 150 друкованих праць, 14 винаходів, 7 методичних рекомендацій.

 


 

Міхневич Олег Едуардович

доктор медичних наук, професор. З 1991 по 2011 рр. керівник відділу відновного лікування та складного протезування.
Стаж наукової та науково-педагогічної роботи - 30 років, медичний - 38 років, упродовж 10 років був керівником медичної секції винахідників та раціоналізаторів ВОІР Києва.

 

Під керівництвом Міхневича О.Е. підготовлено та захищено 7 кандидатських та одна докторська дисертації. Він був керівником  6 науково-дослідних робіт.
Міхневич О.Е. член вченої ради ДУ "ІТО НАМН України", член спеціалізованої Вченої Ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій, голова експертної комісії, член проблемної комісії з захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ "ІТО НАМН України",  член редакційної ради Українського науково-практичного журналу «Вісник ортопедії, травматології та протезування».

Науковi розробки Міхневича О.Е. пpисвяченi  реабілітації інвалідів з вродженими та набутими дефектами кінцівок, профілактиці ампутацій та зниженню рівня ампутацій у хворих з судинною патологією нижніх кінцівок (розроблена та впроваджена  система  профілактики ампутацій у цього контингенту хворих  має світовий рівень). Він автор 3 монографій, 125 наукових  пpаць, 44 винаходiв та 120 раціоналізаторських пропозицій, лауреат Державної премії України (1990 р.), заслужений винахідник України (1996 р.), нагоpоджений медаллю "За працю і звитягу" Президiєю Веpховної Ради України (2000 р), золотою медаллю ВДНГ Укpаїни (1989 р.) та іншими відзнакими трудової та винахідницької діяльності (кращий винахідник року, кращий ортопед-травматолог року , подякою від міського голови О.О. Омельченка).

 

Лазаренко Галина Миколаївна

кандидат медичних наук, має вищу кваліфікаційну категорію за фахом травматологія та ортопедія. Автор 22 наукових праць, 2 патентів. Виконує консультативну та лікувальну роботу, займається питаннями лікування вроджених вад розвитку кінцівок у дітей, володіє сучасними методами діагностики та лікування хворих з ураженнями опорно-рухового апарата.

 

 


 

Пятковський Володимир Михайлович

закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2004 році  по спеціальності - лікувальна справа, проходив інтернатуру з 2004 по 2006 рр. на базі кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2006 року працює на посаді молодшого наукового співробітника клініки патології стопи та складного протезування ДУ « Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Виконує кандидатську дисертацію на тему „Діагностика та ортопедичне лікування діабетичної остеоартропатії стопи”. Володіє сучасними методами хірургічного лікування ортопедичних хворих. Виконує консультативну, лікувальну та наукову роботу.

 

 Турчин Олена Андріївна

закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2003 році  за спеціальністю - лікувальна справа, з 2003 по 2005 рр. на базі кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця проходила інтернатуру та працювала на посаді старшого лаборанта. З 2005 року працює на посаді молодшого наукового співробітника клініки патології стопи та складного протезування ДУ « Інститут травматології та ортопедії НАМН України». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Хірургічне лікування деформацій стопи у хворих на спадкову моторно-сенсорну нейропатію". Володіє сучасними методами хірургічного лікування ортопедичних хворих. Виконує консультативну, лікувальну та наукову роботу. Спеціалізується на лікуванні хворих з вродженими та набутими вадами розвитку стопи. Має понад 30 друкованих праць у фахових науково-практичних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Відповідальна за роботу з клінічними ординаторами та стажерами у відділі патології стопи та складного протезування ДУ ІТО НАМН України".

 

Cars-fans.ru | Uholidays.ru | Btamedia.ru | Sportnews69.ru