Сотрудники

Друк
PDF

Лябах Андрій Петрович

доктор медичних наук, професор, керівник відділу патології стопи та складного протезування ДУ «ІТО НАМН України», лікар ортопед-травматолог вищої категорії.  Науково-педагогічний стаж з 1982 року.
Після закінчення Київського медичного інституту з 1982 по 1983 рр. працював лікарем ортопедом-травматологом відділення травматології для дорослих у Київському науково-дослідному інституті ортопедії.

 

З 1983 до 1988 рр. працював молодшим науковим співробітником клініки трансплантації кісткової тканини цього ж інституту. З 1988 по 1996 рр. в зв’язку з організацією Республіканського центру хірургії кисті та мікрохірургії обіймав посаду завідуючого відділенням, поєднуючи наукову діяльність з практичною роботою. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Аутотрансплантація суглобів на судинно-нервовій ніжці”. В 1995– 1996 рр. був відряджений до Інституту гігієни праці та профзахворювань у м. Шеньяні (Китайська Народна Республіка). З 1997 року займав посаду старшого наукового співробітника клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті.

В 1998 році затвердив тему докторської дисертації на тему “Діагностика та хірургічне лікування набутих деформацій стопи”, котру захистив у 2004 р. З 2001 року працював провідним науковим співробітником клініки патології стопи та складного протезування.

Лябах А. П. є куратором Черкаської області з травматології та ортопедії, членом Проблемної комісії ДУ „ІТО НАМНУ”. Член правління ВГО „Української асоціації ортопедів-травматологів” та голова осередку цієї організації у м. Києві та Київській області. Член координаційної ради з наукових досліджень ISAKOS.
Виконує консультативну та лікувальну роботу, оперативні втручання на кістках, суглобах та м'яких тканинах опорно-рухового апарата, володіє сучасними методами оперативного лікування ортопедо-травматологічних хворих. Проводить практичні заняття та читає лекції для інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів ДУ „ІТО НАМНУ”.
Під його керівництвом захищено 3 та виконується 4 кандидатських дисертації. Опублікував 3 монографії, понад 150 друкованих праць, 14 винаходів, 7 методичних рекомендацій.

 


 

Лазаренко Галина Миколаївна

кандидат медичних наук, має вищу кваліфікаційну категорію за фахом травматологія та ортопедія. Автор 22 наукових праць, 2 патентів. Виконує консультативну та лікувальну роботу, займається питаннями лікування вроджених вад розвитку кінцівок у дітей, володіє сучасними методами діагностики та лікування хворих з ураженнями опорно-рухового апарата.

 

 


 

Турчин Олена Андріївна

кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2003 році  за спеціальністю - лікувальна справа, з 2003 по 2005 рр. на базі кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця проходила інтернатуру та працювала на посаді старшого лаборанта. З 2005 року працює на посаді молодшого наукового співробітника клініки патології стопи та складного протезування ДУ « Інститут травматології та ортопедії НАМН України». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Хірургічне лікування деформацій стопи у хворих на спадкову моторно-сенсорну нейропатію". Володіє сучасними методами хірургічного лікування ортопедичних хворих. Виконує консультативну, лікувальну та наукову роботу. Спеціалізується на лікуванні хворих з вродженими та набутими вадами розвитку стопи. Має понад 30 друкованих праць у фахових науково-практичних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Відповідальна за роботу з клінічними ординаторами та стажерами у відділі патології стопи та складного протезування ДУ ІТО НАМН України".

 


 

Пятковський Володимир Михайлович

кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. З 2006 року працює на посаді молодшого наукового співробітника клініки патології стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Захистив кандидатську дисертацію на тему "Діагностика та ортопедичне лікування діабетичної остеоартропатії стопи" в 2015 році. Володіє сучасними методами хірургічного лікування ортопедо-травматологічних хворих. Виконує консультативну, лікувальну та наукову роботу.

 


 

Cars-fans.ru | Uholidays.ru | Btamedia.ru | Sportnews69.ru