Історія

Друк
PDF

ЦЕНТР ПАТОЛОГІЇ СТОПИ ТА СКЛАДНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ
ДУ "ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"Центр патології стопи та складного протезування ДУ "ІТО АМН України" був створений на базі відділення відновного лікування та складного протезування інвалідів з куксами кінцівок у 2001 році.

Фундатором (1967) та керівником відділення (1967-1991) був професор О.О. Бухтіаров (1925-1993), один з організаторів протезно-ортопедичної допомоги інвалідам з цією патологією в Україні. Робота клініки в той період, відповідно потребам часу, була спрямована на удосконалення організації медичної допомоги інвалідам з куксами кінцівки та покращенню протезно-ортопедичної служби. Головною метою  наукових досліджень була  кістково-пластична реконструктивна хірургія кукс. Був розроблений оригинальний спосіб подовження важеля та збільшення площі опорної поверхні коротких кукс стегна за допомогою консервованої аллокістки. За цей період клінікою було запропоновано більше 10 способів кістково-пластичних ампутацій і реампутацій  на різних рівнях гомілки, оригінальний спосіб фіксації наколінка при виконанні операції типа Грітті-Шимановського. Удосконалені методики дозволяли сформувати придатну для протезування куксу, полегшити самообслуговування, позитивно впливали на професійну та соціальну реабілітацію інвалідів.

Тривалий час незмінним помічником проф. О.О. Бухтіарова була д.м.н. М.І. Хохол. Основним напрямком її наукових інтересів була організація лікувальної, диспансерної та соціальної допомоги інвалідам з куксами кінцівок.

Пропозиції клініки знайшли втілення у масовому виробництві опорних елементів протезів нижньої кінцівки, протезних вузлів та засобів пересування.

В 1990 році керівником клініки став д.м.н. Міхневич О.Е, який продовжив напрямок науково-пратичної   роботи О.А. Бухтіарова. В процесі виконання НДР “Розробити і впровадити систему медичної реабілітації інвалідів з дефектами кінцівок для прискорення їх соціальної та трудової адаптації” (1992 – 1996) були розроблені нові способи ампутацій та реампутацій кінцівок, удосконалена система післяопераційного ведення цього контингенту хворих, розроблені пристрої та способи лікування фантомно-больового синдрому, запропоновані та апробовані нові види лікувально-тренувальних протезів. При клініці була створена протезна майстерня, що дозволяло забезпечувати хворих після ампутацій та реампутацій лікувально-тренувальними протезами.

Відповідно потребам часу, в 1997 – 1999 рр. наукові дослідження були спрямовані на “Розробку системи профілактики ампутацій, оптимізації рівня їх виконання та комплексної хірургічної підготовки до протезування та ортезування ортопедичних хворих з глибокими трофічними розладами, значними ступенями потворств, незворотніми пошкодженнями нижніх кінцівок”. На основі проведення комплексного дослідження була показана пріорітетність біомеханічно правильної установки стопи і раціонального взуття  в профілактиці ускладнень, які виникають у хворих  з трофічними розладами нижньої кінцівки.

Значний крок в  формуванні нових наукових напрямків клініки був зроблений з приходом д.м.н. А.П. Лябаха (2000 р.). Наукові та практичні наробки дозволили не тільки значно розширити об’єм та разноманітність оперативних втручань за сучасними технологіями, але також переглянути принципи втручань на скелеті стопи при вроджених та набутих деформаціях.

Результати досліджень з проблеми трофічних розладів, зокрема застосування підшкірної фасціотомії, як неспецифічного засобу покращення трофіки нижньої кінцівки, закономірно стали підгрунтям НДР "Розробити методи збереження опороздатності у хворих з незворотньою ішемією нижньої кінцівки" (2003 – 2005 рр.). Наробком цієї роботи стала система профілактики гнійно-некротичних ускладнень та високих ампутацій у хворих з трофічними розладами нижньої кінцівки, що дозволила зберегти опороздатність нижньої кінцівки у 70 %  хворих з хронічною критичною ішемією IV cтупеня за Фонтейном – Покровським.

В процесі виконання роботи вперше був виявлений істотний механізм декомпенсації кровообігу в ураженій кінцівці – підвищений підфасціальний тиск та обгрунтований патогенетичний спосіб лікування – підшкірна фасціотомія. Розроблена методика ампутації гомілки з видаленням м’язів кукси, що забезпечує збереження колінного суглоба та значно пришвидшує протезування.

За пропозицією центру в 2000 році на базі 1-ї  клінічної лікарні  м. Києва відкрите відділення патології стопи та реабілітації хворих ортопедо- травматологічного профілю з майстернею по виготовленню індивідуальних ортопедичних устілок та ортезів, проводиться сумісна науково – практична діяльність з кафедрою хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Головним медичним госпіталем МО України.

На базі Центру захищено 8 кандидатських дисертації та виконуються 3 кандидатські та 1 докторська дисертації. Співробітниками центру опубліковано понад 300 наукових праць, отримано більше 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Подальші наукові напрямки клініка пов’язує з вивченням біомеханіки стопи та трофіки нижньої кінцівки, удосконалення методів профілактики та лікування ортопедичних ускладнень цукрового діабету, розробка нових методик оперативних втручань у хворих з вродженими та набутими деформаціями стопи та нижньої кінцівки.

 

Cars-fans.ru | Uholidays.ru | Btamedia.ru | Sportnews69.ru