Доктор медичних наук, професор Бухтіаров Олег Олександрович, фундатор клініки відновного лікування та складного протезування Київського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, однин з видатних організаторів протезно-ортопедичної допомоги в Україні.

О.О. Бухтіаров народився 20 березня 1926 р. в м. Єнакієво Донецької області. Закінчення навчання у школі співпало з початком Великої Вітчизняної війни, фронт якої дійшов до Донбасу. Разом із однолітками він був направлений на будівництво оборонних споруд, а пізніше виконував завдання військової частини, якою і був направлений на навчання в артилерійське училище. Був тяжко поранений, втратив ногу. Після одужання та протезування вирішив присвятити своє життя медицині.

Після закінчення Львівського медичного інституту у 1950 р. був направлений на роботу у Волинську область, де працював завідуючим Оликським райздороввідділом та районним хірургом. В 1952 р. О.О.Бухтіаров зачислений на роботу в Український НДІ протезування (м.Харків), в 1957 р. під керівництвом професорів Котова А.П. та Новаченка М.П. захистив кандидатську дисертацію “Бурсити кукси гомілки, їх лікування та профілактика”. В 1958 р. очолив клініку складного протезування Українського НДІ ортопедії і травматології у м. Харкові.

В 1967 р. після захисту докторської дисертації “Клінічні та функціональні особливості кукс гомілки в звязку з протезуванням” він переходить на роботу в Київський НДІ ортопедії, де очолює клініку відновного лікування та складного протезування. В 1968 р. йому присвоєно звання професора. Основним спрямуванням наукових розробок О.О.Бухтіарова на довгі роки стає реконструктивно-відновна хірургія з метою підвищення витривалості кукс. Результати цієї роботи знайшли відображення у 225 друкованих працях, методичних рекомендаціях, інформаційних листах. О.О.Бухтіаров запропонував 18 оригінальних методик кістково-пластичних операцій, 36 раціоналізаторських пропозиції використовують для виготовлення вузлів протезних виробів і нині.

В 1978 р. на Міжнародному конгресі у м. Відень (Австрія) О.О. Бухтіаров виступив із доповіддю, присвяченій застосуванню аллоковпачків для кістково-пластичних операцій на куксах нижньої кінцівки.

О.О. Бухтіаров до останнього дня свого життя був консультантом та очолював медико-технічну раду Київського протезного заводу. За винаходи опорних елементів протезів творчий колектив у 1978 р. відзначений бронзовою медаллю ВДНГ CРСР. Нагороджений орденом Вітчизняної війни та 8 медалями.

Олег Олександрович користувався заслуженою повагою та авторитетом серед колег та пацієнтів. Добра згадка про професора  О.О. Бухтіарова буде завжди жити в серцях співробітників, колег, учнів та пацієнтів.

Колектив відділу патології стопи та складного протезування,

співробітники ДУ «ІТО НАМН України».


 

Cars-fans.ru | Uholidays.ru | Btamedia.ru | Sportnews69.ru